Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2015

Datum: donderdag 12 februari 2015 as.
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: clubhuis ATC ‘t Veldje
Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 13 februari 2014
 3. Jaarverslag 2014
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoeming kascommissie
 6. Financieel verslag 2014
 7. Verkiezing bestuursleden:
  1. Aftredende bestuursleden zijn:
   1.     Arjan Rietveld – herkiesbaar
   2.     Ruud Jagers – herkiesbaar
   3.     Pieter Jan Voogt – niet herkiesbaar
  2. Hubert Jan van Eijk heeft zich verkiesbaar gesteld voor een plaats in het bestuur.
  3. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen dat kenbaar maken tot 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij een lid van het dagelijkse bestuur.
 8. Verplaatsing tenniscomplex; een evaluatie
 9. Mededelingen van:
  1. Barcommissie
  2. Communicatiecommissie
  3. Jeugdcommissie
  4. Technische- en baancommissie
  5. Toernooicommissie
  6. Competitieleider
  7. Open Toernooicommissie
 10. Rondvraag; s.v.p. vragen al vooraf schriftelijk in te dienen

Sluiting

Posted in: