Informatie Lidmaatschap

De vereniging kent een aantal verschillende lidsoorten. De contributie voor de verschillende lidsoorten bedraagt:

Senior (18 jaar en Ouder)* € 130,00
Juniorlid (8 tot 18 jaar) € 60,00
Jeugdlid (tot 8 jaar) € 30,00
Studerend lid € 75,00
Gezinslidmaatschap** € 305,00
Donateur € 15,00
Competitielid € 50,00

 

Bij inschrijving na 1 juli van het verenigingsjaar betaalt u 50 % contributie. Dit geldt uitsluitend voor diegene die drie volledige voorgaande verenigingsjaren geen lid is geweest van de vereniging. Als men wel lid is geweest in deze periode zal het gehele contributiebedrag worden berekend.

* Let op: in het betreffende jaar dat u de leeftijd van 18 jaar bereikt, bent u seniorlid.
** Voor gezinslidmaatschap geldt: lidmaatschap van twee volwassenen en kinderen tot 18 jaar

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij men heeft opgezegd voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. (via info@atctveldje.nl )

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. (via info@atctveldje.nl )
Formulier voor het aanmelden van het lidmaatschap kunt u vinden onder het hoofdmenu “INFORMATIE”, submenu “LIDMAATSCHAP”.

Laatst aangepast ( dinsdag 5 januari 2021 )