INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN SEIZOEN 2023 ATC ’t VELDJE

Cursusgegevens.

 • Cursus omvat 18 lesweken, start  1e of 2e week april
  • planning privelessen in overleg
 • De lessen worden gegeven door Luc Tigu en Bas van Vlijmen. Op woensdagavond en donderdagavond  voor de senioren en op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag voor de junioren.
 • Lesuur duurt 50 min.
 • In beginsel is er geen mogelijkheid tot een verkorte cursus, tenzij er open uren zijn
 • Bij afwezigheid van de leraar wordt de les ingehaald. Indien de cursist niet op de les verschijnt dan is dat voor zijn/haar rekening. Graag afmelden bij leraar.
 • Bij slechte weersomstandigheden (hevige regen, zware wind) of onbespeelbare banen vervallen junior-groepstrainingen en kan er theorie les worden gegeven. Voor senioren kan er in dat geval worden uitgeweken naar de tennishal De Stoep te Bergambacht (baanhuur voor rekening van cursisten)
 • De vakantieperiode loopt gelijk met die van de basisscholen (regio midden)
 • Betaling lesgeld binnen 4 weken na aanvang v/d 1e les op:
  • Rabobank-reknr: NL46RABO0118644971, t.n.v. L.S. Tigu, Land voor water 37, 2841 NC Moordrecht
 • Lesgeld wordt nooit gerestitueerd
 • Indien men zich opgeeft voor groepsles en dit aantal niet kan worden bereikt dan worden de kosten gedeeld door de overige leerlingen
 • Voor het volgen van tennislessen is lidmaatschap van ATC t Veldje verplicht
 • Tennislesdata staan vermeld op de activiteitenkalender van de vereniging!
 • Tarief
  • senioren:  48,50 per lesuur; all-in / 4 personen
  • junioren:  48,50 per lesuur; all-in / 2 personen
  • junioren:  48,50 per lesuur; all-in / 4 personen
  • junioren:  48,50 per lesuur; all-in / 6 personen

Voor meer info kunt u terecht bij Luc Tigu (0620884060).
Formulier insturen voor 22 maart 2023