• Inschrijven Lid

  Inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de Ammerstolse Tennisclub (ATC) ’t Veldje.

  Ondergetekende wenst zich aan te melden als lid van t Veldje met de hierna volgende gegevens:

  Gaarne pasfoto uploaden bij het invulformulier (onderaan), of inleveren bij of opsturen naar het secretariaat:

  p/a  Henriette Zwijnenburg

  Meidoornstraat 30

  2861 VJ Bergambacht

  • Roepnaam*

   Achternaam*

   Adres*

   Postcode*

   Woonplaats*

   Geboortedatum*

   Geslacht*

   manvrouw

   Telefoon

   Mobiele telefoon*

   Uw email*

   Bent u al lid van een andere verenigingl*

   JaNee

   Zo ja welke?

   Eventueel al verkregen bondsnummer bij de KNLTB

   Eventuele opmerkingen

   Gaarne pasfoto mailen naar secretariaat: info@atctveldje.nl

   Vul de quiz in

   *Verplichte gegevens