• Inschrijven Lid

  Inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de Ammerstolse Tennisclub (ATC) ’t Veldje.

  Nadere informatie te vinden is op de website bij Informatie lidmaatschap.

  Ondergetekende wenst zich aan te melden als lid van t Veldje met de hierna volgende gegevens:

  Gaarne pasfoto uploaden bij het invulformulier (onderaan), of inleveren bij of opsturen naar het secretariaat:

  p/a  Henriette Zwijnenburg

  Meidoornstraat 30

  2861 VJ Bergambacht

  • Type inschrijving*

   Roepnaam*

   Achternaam*

   Adres*

   Postcode*

   Woonplaats*

   Geboortedatum*

   Geslacht*

   manvrouw

   Telefoon

   Mobiele telefoon*

   Uw email*

   Bent u al lid van een andere verenigingl*

   JaNee

   Zo ja welke?

   Eventueel al verkregen bondsnummer bij de KNLTB

   Eventuele opmerkingen

   Gaarne pasfoto mailen naar secretariaat: info@atctveldje.nl

   Vul de quiz in

   *Verplichte gegevens