ladies night

 

Beste clubgenoten,

Halverwege het afgelopen tennisseizoen hebben wij, Angelique Bultman, Carola den Hartog en ondergetekende, het plan opgevat om een ladies night te organiseren.
Geïnspireerd door omliggende verenigingen zijn we momenteel actief met dit plan bezig.

Een ladies night, wat moet je je daar nou precies bij voorstellen? Een gezellige damesavond waarop natuurlijk volop zal worden getennist.
Daarnaast organiseren we diverse activiteiten en workshops in en om het clubgebouw en nodigen we een aantal lokale ondernemers uit die vanuit stands hun spullen zullen aanbieden. Over het volledige programma maken we in de loop der tijd steeds een beetje meer bekend.

Bij deze willen we de dames van onze vereniging alvast dringend op het hart drukken om vrijdagavond 1 april 2016 in de nieuwe agenda’s te noteren.
Wellicht ten overvloede; deze datum is geen grapje.

Om een indruk te krijgen van het aantal dames waarop we kunnen rekenen, vragen we jullie hierbij om je alvast aan te melden als je voornemens bent om te komen, via tamaravanderwouden@hotmail.com of door binnenkort via Facebook op de uitnodiging te reageren.

Met vriendelijke groet,

Tamara Bardega

Posted in: